Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ปี ๒๕๖๖ 20 October 2023 Written by Super User 295
กิจกรรมประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงด้านการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ๓x๓ 19 October 2023 Written by Super User 268
กิจกรรมมอบรางวัลการประกวดโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 19 October 2023 Written by Super User 280
กิจกรรมแสดงความยินดีกับ นายวรพันธ์ โรจนรัต รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว 19 October 2023 Written by Super User 290
กิจกรรมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาลพบุรี 12 October 2023 Written by Super User 270
กิจกรรมงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน Symposium & Best Practice ประจำปี ๒๕๖๖ 06 October 2023 Written by Super User 304
กิจกรรมโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ จากนโยบายสู่การปฏิบัติ การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ระดับประเทศไทย 02 October 2023 Written by Super User 278
กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ 30 September 2023 Written by Super User 320
กิจกรรมผู้บริหารคณะครูแสดงมุทิตาคารวะคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ 22 September 2023 Written by Super User 321
กิจกรรมนักเรียนแสดงมุทิตาคารวะคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ 22 September 2023 Written by Super User 342
f t g m