Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
กิจกรรมพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ชุดที่ ๒) 11 August 2023 Written by Super User 666
กิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ชุดที่ ๑) 11 August 2023 Written by Super User 688
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๑๐ ส.ค.๒๕๖๖) 10 August 2023 Written by Super User 776
กิจกรรมมอบเงินสวัสดิการโรงเรียนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 10 August 2023 Written by Super User 552
กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเสาร์ที่๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 10 August 2023 Written by Super User 439
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๙ ส.ค.๒๕๖๖) 09 August 2023 Written by Super User 562
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๘ ส.ค.๒๕๖๖) 08 August 2023 Written by Super User 482
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๗ ส.ค.๒๕๖๖) 07 August 2023 Written by Super User 516
กิจกรรมการอบรมภาษาญี่ปุ่น(ตะลุยโจทย์ JLPT N5) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 04 August 2023 Written by Super User 429
กิจกรรมประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงด้านการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 04 August 2023 Written by Super User 393
f t g m