Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
กิจกรรมการมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 04 August 2023 Written by Super User 424
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 27 July 2023 Written by Super User 407
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 26 July 2023 Written by Super User 387
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ 25 July 2023 Written by Super User 398
กิจกรรมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน 25 July 2023 Written by Super User 375
กิจกรรมวัดในโรงเรียน ประจำวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 25 July 2023 Written by Super User 370
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ ๑๒๔ ปี พิบูลวิทยาลัย(๒) 23 July 2023 Written by Super User 375
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ ๑๒๔ ปี พิบูลวิทยาลัย(๑) 21 July 2023 Written by Super User 425
กิจกรรมบันทึกเทปวีดีทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 19 July 2023 Written by Super User 370
กิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้การเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา(สภาจำลองสัญจร) 14 July 2023 Written by Super User 475
f t g m