Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Author Hits
สรุปจำนวนนักเรียนผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียนพิเศษ Written by Super User 427
ประชาสัมพันธ์ : พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ Written by Super User 316
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร Written by Super User 261
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Written by Super User 318
ประชาสัมพันธ์:งาน Open House 2024 "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข สนุกด้วยกิจกรรม Active Learning" Written by Super User 385
ประชาสัมพันธ์:กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ Written by Super User 1400
:: วันครูแห่งชาติ ๒๕๖๗ :: Written by Super User 437
:: คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ :: Written by Super User 343
::: สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ ::: Written by Super User 264
ประชาสัมพันธ์:การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ Written by Super User 315
f t g m