Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์: วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ ๑๒๔ ปี

PR 124PB2566 740p

graphics click here 822293<<กำหนดการจัดกิจกรรมวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖>> ----- <<กำหนดการจัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖>>graphics click here 822293

 

f t g m