Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Author Hits
๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา Written by Super User 259
ประชาสัมพันธ์: การจอดรถยนต์-รถบัสโดยสาร สนามสอบ TGAT/TPAT โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย Written by Super User 263
๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงฯ รัชกาลที่ ๙ Written by Super User 18070
ประชาสัมพันธ์ : งานฤดูหนาวลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ Written by Super User 287
ประชาสัมพันธ์:งานลอยกระทงย้อนยุค ปี ๒๕๖๖ Written by Super User 260
ประชาสัมพันธ์:การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Written by Super User 280
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การปิดเรียนงานฤดูหนาวลพบุรี ปี ๒๕๖๖ Written by Super User 1516
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การปิดเรียนงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ Written by Super User 8130
ประชาสัมพันธ์:เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ จังหวัดลพบุรี ๑ Written by Super User 422
ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษานักเรียน ระดับชั้น ม. ๔- ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ Written by Super User 982
f t g m