Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ระเบียบ-กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษา

 

ประกาศ ระเบียบและกฏกระทรวงศึกษาธิการ

 

f t g m