• ทรงพระเจริญ

  • หลวงพ่อขาว

  • พระสังฆภารวาหมุนี(เนียม ภุมมสโร)

  • จอมพลแปลก พิบูลสงคราม

  • อาคารเรียนตึก 1

  • ดอกประดู่แดง

  • พิบูลวิทยาลัย

  • พิบูลวิทยาลัย

Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

Home

กิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนทั่วไป

PBGeneralEnroll26Mar2566 A1

PBGeneralEnroll26Mar2566 A3

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลาประมาณ ๐๘.๐๙ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี   นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนทั่วไป  จากนั้นได้มอบหมายให้ คุณครูกนกวรรณ สร้อยคำ หัวหน้างานวิชาการ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ แก่คณะกรรมการคุมสอบ โดยในโอกาสนี้ นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ,นางจันทรัตน์  คงเพ็ชร รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป  เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย // ในส่วนของบรรยากาศโดยทั่วไป  ณ วิหารหลวงพ่อวัดพระยาออก มีนักเรียนและผู้ปกครอง นำพวงมาลัยดอกไม้มากราบสักการะบูชาขอพรเพื่อเป็นกำลังใจในการสอบครั้งนี้  และในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจนำบุตรหลานมาสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๔ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และขออวยพรให้นักเรียนโชคดีในการสอบครั้งนี้

 

f t g m