Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

แผนผังสนามสอบ

PBMap Exam anigif

แผนผังสนามสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

graphics click here 822293ดาวส์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ graphics click here 822293

 

f t g m